Otto Sinding
Lofotens oppdager

Det var da realismen var kommet til Norge i 1880-årene at Otto Sinding (1842–1909) fra Kongsberg kom til Nord-Norge og begynte å male bilder fra Lofoten.

IKKE på realistisk vis, men på samme måte som I. C. Dahl hadde gjort det 60 år tidligere. For han benyttet panorama-synsvinkelen. Og grunnen til det var at det bare var på denne måten at han kunne fange inn det storslagne i Lofotens natur. 

Otto SindingDet ser vi godt i hans Fra Reine i Lofoten fra 1883, men også i hans monumentale Begravelse i Lofoten fra året før. Det er det sublime nordnorske landskapet han malte frem på denne måten, og det på en tid da det sublime for lengst var gått av moten. Derfor ble Otto Sindings malerier fra Lofoten sett på som en smule utdaterte. Riktignok hadde han erobret en ny og ukjent del av Norge for malerkunsten, men altså på en måte som var langt fra det tidens realistiske maleri. 

Spørsmålet er om han egentlig kunne ha gjort noe annet, når hans mål var å få frem det særegne ved Lofoten? I dag vil vel de fleste besvare dette med et nei, men slik var ikke situasjonen i 1880-årene. Likevel fortsatte Otto Sinding i senere malerier som Lofotfiske i snevær (1890) og i Vinter i Lofoten (1896) å se landskapet fra et høyt synspunkt.

Image

Otto Sinding

Image

Eilert Adelsteen Normann

Image

Ole Juul

Image

Gunnar Berg

Image

Thorolf Holmboe

Image

Even Ulving

Image

Einar Berger

Image

Lars Lerin

Magne Furuholmen

Magne Furuholmen

Utstillinger / Avdelinger

Utstilling med bilder av Lars Lerin

Hele 2023

Magne Furuholmen

Magne Furuholmen (1962) er aktør på en rekke kulturelle arenaer med bred internasjonal erfaring gjennom sitt virke som musiker og billedkunstner. Som billedkunstner arbeider Furuholmen på kryss og tvers av medier og teknikker. Han har særlig utmerket seg som grafiker, og de senere år som skulptør. Den kunstneriske bakgrunnen som maler, grafiker og keramiker har han som elev av Kjell Nupen.

Utstilling med bilder av Lars Lerin

Hele 2023

Lars Lerin

Lars Lerin har bodd flere år i Lofoten og hører med til det ypperste sjiktet av verdens akvarellmalere. Se mer

Lofotmalerne

Fast utstilling

Lofotmalerne

En rikholdig samling av malerier av anerkjente kunstnere som Otto Sinding, Gunnar Berg, Even Ulving, Adelsteen Normann, Einar Berger, Ole Juul, Thorolf Holmboe m.fl. Se mer

Arrangementer / Eventer

Link to Destination Lofoten