Litteratur & poesi

Litteratur & poesi

Utsettes intil videre

Kom mai du skjønne milde, gjør skogen atter grønn. Vi inviterer til litteratur og poesi kveld i vinbaren i løpet av mai. Mer informasjon om hvilken forfatter som besøker oss kommer her på hjemmesiden og på sosiale medier. Følg med!