Otto Sinding

Otto Sinding

(1842 - 1909)

Sinding ble født på Kongsvinger. Han tok juridisk embetseksamen 1860 og ble ansatt som kopist i Inneriksdepartementet.

Han gikk på malerskole i Kristiania i 1868 og studerte under Hans Gude i Tyskland fra 1869 til 1873.

Otto Sinding reiste mye rundt i Europa og vant etterhvert en posisjon i tysk kulturliv. Han stilte ut i flere tyske byer, og presenterte også sine malerier gjennom tre utstillinger på Paris-salonen.

Samtidig beholdt Sinding kontakten med Norge, og ble etterhvert spesielt opptatt av natur og folkeliv i Nord-Norge. Vinteren 1886 var han i Lofoten, hvor han hentet ideer og inspirasjon til mange av sine mest berømte malerier, bl.a. "Begravelse i Lofoten", "Fra Reine i Lofoten" og "Snølandskap fra Svolvær". I denne perioden ble han god venn med svolværmaleren Gunnar Berg.

Sammen med Peder Balke og Gunnar Berg var Sinding med på å gjøre Lofoten kjent i kunstnermiljøene, bl.a. gjennom tallrike utstillinger i Tyskland. Det førte i sin tur til at stadig flere malere søkte til Lofoten for å arbeide. Gullalderen var innledet.