Gunnar Berg

Gunnar Berg

(1863 - 1893)

Gunnar Berg ble født og vokste opp i Svolvær, Lofoten, der hans familie drev handelsvirksomhet med fisk og eide store deler av byen.

Etter læretid i farens forretning i Svolvær, reiste han til Bergen i 1882 for å videreutdanne seg innen økonomi og forretningsdrift. Samtidig tok han undervisning i tegning hos maler og fotograf G. J. Nicolaysen, og 1883-1885 studerte han malerkunst i Düsseldorf.

Deretter reiste han tilbake til Lofoten hvor han med foreldrenes hjelp bygde seg et atelier på Svinøya i Svolvær. Atelieret er modernisert og bevart. Etter vinteren 1886 arbeidet Berg i Lofoten sammen med Otto Sinding. Deres malerier ble ofte sammenlignet i avisanmeldelser og Berg ble beskyldt for etterligning av Sinding. Dermed kjølnet etter sigende vennskapet.

Gunnar Berg fikk leve i bare 30 år. I 1893 fikk han kreft og måtte amputere det ene benet – likevel reiste han til Berlin, der han døde vinteren samme året.

Berg blir i dag ansett som Nord-Norges største maler, og blant de betydeligste i Norge innen sin genre. Hans maleri "Fra Svolvær havn" regnes som noe av det beste han har laget.

Gunnar Berg ligger begravet i familiens gravkapell på Gunnarholmen i Svolvær. Der ble det i 1994 reiste en byste av ham.