Gunnar Berg

Gunnar Berg
(1863 - 1893) Gunnar Berg ble født og vokste opp i Svolvær, Lofoten, der hans familie drev handelsvirksomhet med fisk og eide store deler av byen. Ett...
Continue reading

Even Ulving

Even Ulving
(1863 - 1952) Født og oppvokst på Ulvingen i Vega, Helgeland. Reiste til Kristiania (Oslo) som attenåring og arbeidet som håndverksmaler, før han begy...
Continue reading

Otto Sinding

Otto Sinding
(1842 - 1909) Sinding ble født på Kongsvinger. Han tok juridisk embetseksamen 1860 og ble ansatt som kopist i Inneriksdepartementet. Han gikk på maler...
Continue reading

Frants Diderik Bøe

Frants Diderik Bøe
(1820 - 1891) Frants Diderik Bøe kom som trettenåring i lære hos malermester Momsen i sin fødeby Bergen. Han studerte senere i København og etter en t...
Continue reading

Ole Juul

Ole Juul
(1852 - 1927) Ole Juul ble født og vokste opp på en avsidesliggende gård i Dypfjorden ved Henningsvær i Lofoten. Etter konfirmasjonen kom han til Berg...
Continue reading

Adelsteen Normann

Adelsteen Normann
(1848- 1918) Naturmaler fra midnatsolens land. Sen-Düsseldorfer, keiserens venn, en gentleman. Levde hovedelen av sitt liv i Tyskland. Adelsteen Norma...
Continue reading

Thorolf Holmboe

Thorolf Holmboe
(1866 - 1935) Født og oppvokst på Gløsen i Vefsn, Helgeland. Var elev hos den kjente maleren Carl W. Barth – siden hos Hans Gude, som underviste i Ber...
Continue reading