Gunnar Berg

Gunnar Berg
(1863 - 1893)Gunnar Berg ble født og vokste opp i Svolvær, Lofoten, der hans familie drev handelsvirksomhet med fisk og eide store deler av byen.Etter...
Continue reading

Even Ulving

Even Ulving
(1863 - 1952)Født og oppvokst på Ulvingen i Vega, Helgeland. Reiste til Kristiania (Oslo) som attenåring og arbeidet som håndverksmaler, før han begyn...
Continue reading
Featured

Karl Erik Harr

Karl Erik Harr
Karl Erik Harr har etterhvert skapt seg en posisjon som en av Norges mest populære og anerkjente nålevende kunstnere.Karl Erik Harr, født 1940, tok si...
Continue reading

Otto Sinding

Otto Sinding
(1842 - 1909)Sinding ble født på Kongsvinger. Han tok juridisk embetseksamen 1860 og ble ansatt som kopist i Inneriksdepartementet.Han gikk på malersk...
Continue reading

Frants Diderik Bøe

Frants Diderik Bøe
(1820 - 1891)Frants Diderik Bøe kom som trettenåring i lære hos malermester Momsen i sin fødeby Bergen. Han studerte senere i København og etter en ti...
Continue reading